Nuttige links

 Enkele nuttige links betreffende vastgoed en landmeten:

  • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV): www.biv.be
  • Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB): www.cibweb.be
  • Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV): www.agiv.be
  • Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten (KLCE): www.kcle-crge.be